Stemmingen over abortus in kommissies gestart

(belga) - Gisteren is in de verenigde senaatskommissies van justitie en gezondheidszorg de artikelsgewijze stemming begonnen van het wetsvoorstel Herman- Michielsens/Lallemand/Truffaut, dat onder bepaalde voorwaarden abortus uit de strafwet wil lichten. Gisterenvoormiddag werd het geamendeerde artikel 1 van het voorstel goedgekeurd.