Stemrecht-discussie moet van VLD naar deelstaten

(belga) - De VLD dient binnenkort in de Kamer een wetsvoorstel in dat de bevoegdheid over het al dan niet toekennen van stemrecht aan niet-EU-onderdanen overhevelt naar de deelstaten. Dat kondigde de partij gisteren aan op de fractiedagen in Oostende. De Vlaamse liberalen willen op die manier verhinderen dat het gemeentelijke migrantenstemrecht een feit wordt. In het Vlaams Parlement bestaat hier immers geen meerderheid voor. De gezamenlijke fracties van de VLD zijn gisteren en vandaag in Oostende samen om zich voor te bereiden op het komende politieke jaar. Vrijdag werd een hele dag uitgetrokken om te discussieren over het migrantenstemrecht. Op het federale niveau is de VLD de enige meerderheidspartij die tegen de invoering ervan op gemeentelijk niveau is. In het regeerakkoord staat dat het parlement mag oordelen over het dossier. Uiteindelijk besliste een ruime meerderheid van de VLD-mandatarissen om de strijd aan te binden tegen alle wetsvoorstellen die dat stemrecht willen invoeren. De meerderheid die zich achter het defederaliseringsvoorstel schaarde, was iets minder ruim. Volgens partijvoorzitter Karel De Gucht en de kamer- en senaatsfractieleiders Rik Daems en Hugo Coveliers strookt het voorstel met de politieke realiteit. 'Zowat alle aangelegenheden die met de gemeenten te maken hebben, zijn een regionale bevoegdheid', zei Rik Daems. De Vlaamse liberalen blijven overtuigd dat een overgrote meerderheid van de Vlamingen tegen migrantenstemrecht is. Wallonie is vrijwel unaniem voor. Volgens de VLD-kopstukken hebben zowel de Vlaamse partijen als de Franstalige geen reden om hun voorstel niet goed te keuren. Karel de Gucht: 'Ook de bevoegdheid over het toekennen van wapenlicenties werd geregionaliseerd.'