Sterke Belgische frank weegt op Agfa-Gevaert

(tijd) - "Het resultaat over het boekjaar 1990 zal voor Agfa-Gevaert NV aanzienlijk lager liggen dan vorig jaar door de verzwakte konjunktuur, lagere prijzen en ongunstige wisselkoersen door de sterke Belgische frank.' Dit zegde Etienne De Wolf, voorzitter van de NV Agfa-Gevaert, tijdens de jaarlijkse viering van de jubilerende personeelsleden van het bedrijf. De Wolf wees erop dat het om drie externe faktoren gaat.