Sterke dollar welkom voor farma-chemieaandelen

De stroom van kwartaalresultaten in de chemische en farmaceutische industrie levert positieve en negatieve verrassingen op. Een constante vinden we terug bij de Europese internationaal actieve bedrijven: de zwakke dollar zorgt voor brokken.In het tweede kwartaal van 2002 kwam de gemiddelde eurokoers uit op 0,91 dollar tegenover 0,87 dollar het jaar voordien. De stijging met 4,5 procent werd toen reeds gevoeld in de resultatenrekeningen van de Europese bedrijven. Het voorbije derde kwartaal stabiliseerde de euro zich op een wisselpariteit van gemiddeld 0,98 dollar af te zetten tegenover 0,89 in het derde kwartaal van 2001, een verschil van 10 procent. De negatieve invloed op de omzet- en winstevolutie zijn evenredig toegenomen. Een langdurige dollarzwakte heeft als gevolg dat de Amerikaanse chemieproducenten meer concurrentieel worden tegenover de Europese concurrenten. Op korte termijn lijden vooral de naar de euro omgezette opbrengsten van Amerikaanse filialen van de Europese bedrijven onder de sterke euro. Binnen de Europese chemiebedrijven kunnen we bij het onder de loep nemen van de resultaten over het derde kwartaal twee groepen onderscheiden. Bedrijven die rapporteren in euro kregen op omzetniveau een negatief wisselkoerseffect te verwerken variërend van -4 procentpunten voor het Nederlandse DSM tot 7 procentpunten voor het Duitse Celanese. De Zwitserse bedrijven kregen er met de sterke Zwitserse frank nog een probleem bovenop. Ciba Specialty Chemicals stelt dat het wisselkoerseffect een negatieve impact van 20 procent heeft op de evolutie van de bedrijfswinst voor afschrijvingen. Bij Clariant maakt de directie gewag van een verschil van 11 procentpunten wat betreft de omzet in Zwitserse franken tegenover de gerealiseerde omzet in lokale munten. Met andere woorden: in lokale munt ging de omzet met 9 procent de hoogte in. Omgezet naar Zwitserse frank kwam de omzet 2 procent lager uit.Ook bij de Europese bedrijven vinden we de sporen van het aantrekken van de euro terug in de resultaten over het derde kwartaal. En ook hier is er verschil tussen de euro- en de niet-eurobedrijven. Bij het Nederlandse Akzo Nobel, dat 27 procent van zijn omzet in de VS realiseert, is de stijging van de omzet met 5 procentpunten minder groot in euro dan in lokale munten. De Franse farmabedrijven Aventis en Sanofi-Synthélabo krijgen resp. 8,5 en 4,5 procentpunten aangesmeerd. Dat het Britse pond zich kranig heeft gehouden bewijst het feit dat de winstgroei in ponden 9 procentpunten lager uitvalt dan in lokale munten. Het meest negatieve effect vinden we echter weer terug bij de Zwitsers. Roche kent op omzetniveau een negatief effect van 10 procentpunten. Voor Novartis loopt dit op tot 12 procentpunten. Wat een jaar geleden een opkikkertje heette voor de Europese bewindsvoerders eindelijk een sterke euro komt nu als een boemerang terecht in het gezicht van de Europees internationaal actieve bedrijven. Naast een lage economische groei met vooral een bedroevende binnenlandse vraag wordt de winstevolutie op het Europese continent nog eens extra onder druk gezet door de zwakke euro. Voor de winstevolutie in Europa is het te hopen dat de euro het gros van de rally achter de rug heeft.K DL