Advertentie
Advertentie

Sterke expansie bij Crédit Européen

De Luxemburgse bank Crédit Européen, waarin de Bank Brussel Lambert een participatie van 99,9 procent heeft, kende tijdens de eerste helft van het boekjaar dat op 31 maart afliep een stijging van het balanstotaal met 21,5 procent tot 20,5 miljard Lux.fr. De netto-winst steeg met 78 procent tot 77,3 miljoen tegenover de eerste helft van het vorige boekjaar. Op het passief groeiden de rekeningen- courant, de termijnrekeningen en de spaarrekeningen op termijn snel aan. Aan de aktiefzijde waren de snelste groeiers de Euro-kredieten, de handels- en investeringskredieten voor Luxemburgse KMO's, kredieten op middellange en lange termijn, Visa-kredietkaarten en leasing.