Sterke groei vermogen vastgoedfonds Rodamco

De koers van het aandeel Rodamco - het onroerend goed-fonds van de Robeco Groep - heeft zich in de eerste zes maanden van het lopend boekjaar ontwikkeld van 3.015 fr. op 28 februari 1989 tot 3.010 fr. op 31 augustus 1989. Rekening houdend met het uitgekeerde dividend betekent dit een positief resultaat van 4,9 %.