Advertentie
Advertentie

Sterke groei verwacht voor landbouw en voeding

BRUSSEL (tijd) - De Belgische landbouwsector is de dioxinecrisis helemaal te boven gekomen, althans wat de verkoopvooruitzichten betreft. Dat blijkt uit de nieuwe kredietlimietenindex (KLI) maart 2000 van kredietverzekeraar Gerling Namur. Terwijl de index voor de hele Europese landbouwsector in maart 2000 licht toenam tot 102,79 tegen 101,19 in december 1999, sprong de index voor België van 102,80 naar 118,56.