'Sterke relatie met verzekerde steunt op korrekte risicoanalyse'

(tijd) - Een grondige en korrekte analyse van het risico door verzekeraar en makelaar vormt de basis van een suksesvolle klantenrelatie. Zowel verzekeraar, makelaar als verzekerde moeten voelen dat ze wel varen bij een onderlinge samenwerking. Pas als de drie partijen zich elk apart ook winnaar voelen, zal er ook sprake zijn van een duurzame relatie.Dat verklaarde Mark Leysen gisteren tijdens zijn inaugurale rede als nieuwe voorzitter van de Antwerpse Kring voor het Verzekeringswezen (AKV). De AKV verenigt zowel verzekeraars als verzekeringsmakelaars. Mark Leysen is beherend vennoot van het Verzekeringskantoor J. Van Breda & Co, een van de vier belangrijkste verzekeringsmakelaars van ons land. Hij volgt Walter van Pottelberghe, gedelegeerd bestuurder van de Antwerpse verzekeraar De Vaderlandsche, op die zopas benoemd werd tot voorzitter van de Koninklijke Kring van Verzekeraars.