Sterke stijging halfjaarwinst Vendex

(tijd) - Het Nederlandse concern Vendex heeft in de eerste helft van het op 1 frebruari begonnen boekjaar 1995/1996 een halfjaarwinst geboekt van 125 miljoen gulden (2,3 miljard frank). Dat is ruim driemaal zoveel als de 39 miljoen gulden winst over dezelfde periode in 1994/1995. De toename van de nettowinst schrijft Vendex toe aan een verdere groei van het bedrijfsresultaat, een voortgaande daling van de financieringslasten en een aanmerkelijke boekwinst van 34 miljoen gulden op de verkoop van het concernbelang in de Amerikaanse Barnes & Nobles College Book Store. Het bedrijfsresultaat kwam 26 procent hoger uit op 129 miljoen gulden. Zonder rekening te houden met de boekwinsten (42 miljoen gulden tegen 28 miljoen gulden van het vorig boekjaar) ging het resultaat met 18 procent omhoog.