Sterke winstgroei bij Indosuez Bank België

De Indosuez Bank België zag de nettowinst vorig jaar meer dan verdubbelen tot 383 miljoen frank (173), terwijl de bedrijfswinst met bijna 20 procent toenam. Van de nettowinst wordt 108 miljoen overgeschreven naar de geïmmunizeerde reserve. De raad van bestuur zal op de algemene aandeelhoudersvergadering op 3 mei een dividend voorstellen van 144 frank bruto (109,36) en 115,2 frank netto (87,49) voor de 225.000 FV-aandelen, en 106,73 frank bruto (70,36) en 80 frank netto (52,77) voor de gewone aandelen. Het totale bedrag van de bruto- dividenduitkeringen zal daarmee 146,15 miljoen bedragen (99,59). Het balanstotaal is met 4,42 procent gestegen tot 75,54 miljard. Bij alle cijfers van 1986 moet men er wel rekening mee houden dat dit boekjaar slechts 9 maanden duurde, terwijl het voorbije boekjaar 1987 de normale 12 maanden duurde.