Sterke winstgroei CERA Bank ondanks hogere provisies

(tijd) - CERA Bank heeft een sterk jaar achter de rug ondanks hogere kredietvoorzieningen. De hogere voorzieningen hebben belet dat de bank haar rendement op eigen vermogen naar de negen procent duwde. Volgens directievoorzitter Willy Breesch heeft CERA Bank de ambitie om de komende jaren telkens dit rendement met een procent te verhogen. Het huidige boekjaar is goed begonnen dank zij een steile rentecurve en een opleving van de kredietvraag.Met een beetje moeite had CERA Bank een winst kunnen voorleggen van vijf miljard frank in plaats van de gepubliceerde 3,37 miljard fr. Dat cijfer is op zich al een vooruitgang van 19,5 procent. Zonder het resultaat uit vermogensmutatie (verzekeraar ABB) steeg de groepswinst met 11,6 procent tot 2,85 miljard fr. CERA Bank verwerkt slechts 45 procent van ABB in haar boeken. Omgerekend brengt dit de totale nettowinst van ABB op zo'n 1,1 miljard fr. ten opzichte van een slecht 1994. CERA Bank mengt zich niet in het dagelijks beleid van ABB zodat die instelling eerder het karakter van een zusterinstelling heeft dan van een dochter.