Advertentie
Advertentie

Stervensbegeleiding is geen alternatief voor euthanasie

BRUSSEL (tijd) - De groene senator Jo Cuyvers gelooft niet dat het verder uitbouwen van de palliatieve zorgverstrekking de toenemende vraag naar euthanasie zal doen afnemen. Daarom heeft Agalev een wetsvoorstel uitgewerkt dat voorziet in de legalizering van passieve en aktieve euthanasie onder strikte voorwaarden. Een Agalev-werkgroep, samengesteld uit kristelijk en humanistisch geïnspireerde deelnemers, heeft gedurende een jaar van gedachten gewisseld over bio-etische problemen betreffende leven en dood. Al snel spitste de diskussie zich toe op de depenalizering van euthanasie. Besluit was dat het individuele keuzerecht van de patiënt centraal moest staan bij een eventueel wetsvoorstel over euthanasie.