Advertentie
Advertentie

Steun aan repressiegetroffenen zal tegen Pasen geregeld zijn

BRUSSEL (tijd) - Het voorstel van decreet van Herman Suykerbuyk (CVP) over de toekenning van een financiële tegemoetkoming aan de getroffenen van de repressie wordt herschreven. Decreet en uitvoeringsbesluiten moeten tegen Pasen klaar zijn. Dat is de uitkomst van de bespreking die de Welzijnscommissie van het Vlaams Parlement dinsdag over het voorstel hield. Het krediet van 10 miljoen frank voor steun aan de repressiegetroffenen dat op de begroting-1996 staat ingeschreven, wordt overgeheveld naar de begroting-1997.Omdat een federale regeling wegens Waals verzet uitbleef, kwamen alle partijen in het Vlaams Parlement in 1994 overeen zelf maatregelen te nemen om de sociale gevolgen van de naoorlogse repressie te milderen. Op de begrotingen van 1995 en 1996 werd telkens een krediet van 10 miljoen frank ingeschreven 'voor allerhande uitgaven in verband met de wegwerking van de sociale en menselijke gevolgen voor de slachtoffers van de oorlog, met name ook de Spaanse burgeroorlog, en voor de getroffenen van de repressie en de epuratie'. De verwijzing naar de slachtoffers van de Spaanse burgeroorlog was een tegemoetkoming om vooral SP en VLD over de 'amnestie'-streep te krijgen.