Steun aan scheepsbouw in EG moet verder worden ontmanteld

EG-kommissielid Martin Bangemann, verantwoordelijk voor de interne markt, steldede EG-ministerraad zijn dokument over het industrieel beleid voor (Tijd, 31 oktober). De EG-kommissie stelt daarin dat allereerst moet worden gezorgd voor een ondernemingsvriendelijk klimaat in Europa, dat de gemeenschappelijke markt toegankelijk moet worden gemaakt voor de lidstaten en derde landen en dat een industriebeleid moet anticiperen op de evoluties op de markt. Met andere woorden: protektionisme moet worden vermeden, de integratie van KMO's moet worden verhoogd, onderzoek en ontwikkeling gestimuleerd, de menselijke faktor gevalorizeerd.