Steun scheepsbouw tot 20 % verlaagd

(tijd) - De overheidssteun voor de bouw van nieuwe schepen mag in 1990 niet meer dan 20 % van de kostprijs bedragen. Dat besliste de Europese kommissie. Voor 1989 was dit maximum-percentage op 26 % vastgesteld en vorig jaar beliep het nog 28 %. De overheidshulp voor de investeringen en de herstrukturering valt niet onder dit plafond. Dit soort hulp wordt geval per geval door de EG-kommissie onderzocht.