Steun van Brussels Gewest voor Philips en MBLE

De executieve van het Brusselse Gewest heeft dinsdag een steundossier voor Philips MBLE goedgekeurd. Het bedrijf krijgt gedurende zes jaar rentesubsidies van 4 procent en gedurende vijf jaar vrijstelling van onroerende voorheffing. Philips MBLE in Anderlecht is aktief in de ontwikkeling en fabrikatie van onderdelen en systemen in elektronika, informatika, de medische sektor, telekommunikatie en wetenschappelijke toepassingen. De steun kost het gewest 70 miljoen frank.