Advertentie
Advertentie

Steun voorprogressievekoepelvorming

(belga) - Zowel ID-woordvoerder Sven Gatz als de Europarlementsleden Bart Staes (VU&ID) en Luckas vander Taelen (Agalev) reageerden gisteren positief op het pleidooi van de SPers Kathleen van Brempt en Stefaan Thijs om in Vlaanderen tot een progressieve koepel te komen. Beide SPers riepen gisteren in De Morgen op tot medewerking van hun generatiegenoten in de SP, Agalev en ID21 aan de vorming van een progressieve koepelstructuur. Een grote links-sociale partij zou een illusie zijn, reageerden Staes en Vander Taelen. Maar een samenwerkingsverband tussen partijen waarin de partners in hun eigenheid worden erkend, zien ze wel zitten. Er kan worden beslist zich als koepel aan de kiezer te presenteren, zoals dat door de Olijfboom-combinatie in Italië gebeurt, luidde het. ID21 gaat een gesprek met andere partijen niet uit de weg, liet Sven Gatz weten. Maar een publieke oproep tot samenwerking is vaak de beste manier om het te beëindigen nog voor het begonnen is, merkte Gatz op. Hij gaf Van Brempt ook gelijk dat de mentaliteit bij de SP de grootste bedreiging is voor het ontstaan van een koepelpartij.