Advertentie
Advertentie

Steun witloofexport mag

BRUSSEL (tijd) - De Europese kommissie heeft geen bezwaren tegen de steun die de Belgische overheid verleent voor de export van witloof naar de Verenigde Staten en Japan. Die steun wordt door de Nationale Dienst voor de Afzet van Land- en Tuinbouwprodukten verstrekt en wordt gedeeltelijk door verplichte bijdragen op het in België gekweekt witloof gefinancierd. De EG-kommissie stemde met die steunregeling in, omdat die uitsluitend de export naar de VS en Japan beoogt en de Belgische overheid er zich toe verbond de EG-criteria inzake de steun voor publiciteit te eerbiedigen.