Steunmaatregelen voor witlooftelers

(tijd) - Landbouwminister Bourgeois heeft gisteren een reeks steunmaatregelen bekendgemaakt voor de witloofsektor. Veel kleine en middelgrote bedrijven hebben te kampen met budgettaire problemen ten gevolge van de overproduktie in de sektor. Witlooftelers die met zware financiële moeilijkheden te kampen hebben, kunnen hun kredietinstelling om uitstel van aflossing verzoeken. Het landbouwministerie zal bovendien eerlang met de sektor onderzoeken welke maatregelen zich opdringen om de huidige strukturele problemen in de toekomst te voorkomen.