Stevaert ijvert voor 100 kWh gratis stroom per klant

(tijd) - Steve Stevaert, de Vlaamse minister van Energie, zegt dat de elektriciteitsproducenten Electrabel en SPE bereid zijn een aanvullende korting van 2,4 miljard frank op hun elektriciteitsfacturen te geven. Hij gaat onderhandelen met de intercommunale verenigingen, die de stroom verdelen, om het Vlaamse aandeel in de korting om te zetten in de gratis levering van 100 kilowattuur (kWh) elektriciteit aan elke klant. De elektriciteitsproducenten zeggen dat de uiteindelijke beslissing bij het (federale) Controlecomité ligt.Stevaert greep het uitruilbod van Suez Lyonnaise des Eaux op Tractebel aan om twee weken geleden te pleiten voor het openbreken van de contracten tussen de intercommunale verenigingen, die belast zijn met de distributie van elektriciteit, en elektriciteitsproducent Electrabel. Door een versnelde liberalisering van de elektriciteitsmarkt zouden de intercommunales hun stroom goedkoper in het buitenland kunnen kopen. In ruil zouden zij de lagere kostprijs moeten doorrekenen aan de verbruikers.