Stevaert mag met intercommunales onderhandelen over stroomtarieven

(tijd) - De Vlaamse regering gaf dinsdag, op haar eerste vergadering na het zomerreces, minister van Energie Steve Stevaert machtiging om met de elektriciteitsproducenten en de intercommunales na te gaan hoe de voordelen van de vrijgemaakte markt nu al ten goede kunnen komen van de Vlaamse gezinnen en bedrijven, in de vorm van lagere stroomtarieven. Met de federale overheid zal de Vlaamse regering onderhandelingen beginnen met het oog op een versnelde liberalisering van de elektriciteitsmarkt.Na de bekendmaking van het openbaar ruilbod van Suez Lyonnaise des Eaux op Tractebel, de 'moeder' van elektriciteitsproducent Electrabel, die in intercommunales de partner is van het gros van de Vlaamse gemeenten, had Stevaert al gezegd dat de gezinnen en bedrijven lagere tarieven moeten kunnen genieten.