Stevaert met ruime voorsprong populairste

(tijd) - Bij de kamerverkiezingen van 18 mei 2003 was Steve Stevaert met ruime voorsprong de kandidaat met de grootste intrinsieke populariteit. Hij haalde twee keer zoveel voorkeurstemmen als redelijkerwijze mocht worden verwacht, becijferden politologen van de KULeuven. Karel De Gucht haalde maar de helft van het aantal stemmen waarop hij statistisch gezien kon rekenen.