Advertentie
Advertentie

'Stevaert onderschat zonevreemde problemen'

(tijd) - 'Het NCMV meent dat de Vlaamse minister voor Ruimtelijke Ordening Steve Stevaert het probleem van de zonevreemde bedrijven onderschat. Wij blazen het probleem niet op, door er de zogenaamde zonevreemde restaurants en kappers aan toe te voegen. Ons cijfer van 10.000 zonevreemde bedrijven is gebaseerd op een extrapolatie van cijfers waarover we beschikken en het gaat wel degelijk om ambachtelijke en productiebedrijven, meestal KMO's.'Dit stelt de Organisatie voor Zelfstandige Ondernemers in een reactie op de verklaringen van minister van Ruimtelijke Ordening Steve Stevaert over de zonevreemde bedrijven. 'We vragen de minister geen wonderen', aldus het NCMV. 'We vragen enkel de uitvoering van beloftes die de Vlaamse regering midden vorig jaar deed. Dat zijn onder meer de verduidelijking van de omzendbrief over zonevreemde bedrijven aan de gemeenten, de daadwerkelijke toekenning van de beloofde budgetten aan de gemeenten voor het opmaken van de sectorale Bijzondere Plannen van Aanleg (BPA's) en de decretale verankering van de genoemde omzendbrief, om de nodige rechtszekerheid te creëren.'