Advertentie
Advertentie

Stevaert past bedragen planbatenheffing nog aan

(tijd) - De forfaitaire bedragen voor de nieuw in te voeren planbatenheffing die in het ontwerpdecreet Ruimtelijke Ordening zijn vermeld, worden nog aangepast. Dat kondigde minister van Ruimtelijke Ordening Steve Stevaert maandag aan in het Vlaams Parlement. De meeste bedragen worden verlaagd, zo werd vernomen. In de CVP-fractie was men geschrokken van de bedragen die in het ontwerpdecreet staan ingeschreven.Met de toelichting door Stevaert zette de commissie voor Ruimtelijke Ordening van het Vlaams Parlement maandagmiddag de behandeling in van het ontwerpdecreet 'houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening'. De tekst, die in de plaats komt van een wet uit 1962, bevat de regels en de instrumenten voor de ruimtelijke inrichting van Vlaanderen in de volgende decennia. Een van de nieuwigheden is de planbatenheffing, een belasting die een eigenaar moet betalen op de meerwaarde die zijn grond krijgt door een bestemmingswijziging.