Advertentie
Advertentie

Steve Dubois federale DHL-onderhandelaar

(tijd) - De federale regering kiest Steve Dubois als onderhandelaar voor de gesprekken met het koerierbedrijf DHL. Dubois is vice-voorzitter van de Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Brussel, maar is bekend als de kabinetschef van de voormalige premier Jean-Luc Dehaene, van de voormalige Vlaamse minister-president Luc Van Den Brande en van de minister van Vervoer van het Brussels Gewest, Jos Chabert.