Steve Stevaert verandert arbeiders in bedienden

(tijd/belga) - Het gelijkschakelen van arbeiders en bedienden kan zonder het uitwerken van een 'eenheidsstatuut', poneert sp.a-voorzitter Steve Stevaert. 'Schaf gewoon het arbeidersstatuut af en maak iedereen bediende', luidt zijn oplossing. 'De realiteit is een stuk complexer', reageren de sociale partners. Zij willen zelf onderling een regeling uitwerken.