Advertentie
Advertentie

Steve Stevaert,

Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie, over privatiseringen en EuropaAls we pleiten voor gemeenschapsvoorzieningen zoals veiligheid, openbaar vervoer en sociale zekerheid, moeten we dat doen voor de kwaliteit van de publieke dienstverlening en niet voor de werkgelegenheid in die overheidsdiensten. Om die reden ben ik ook het gedweep met Europa beu. Europa is doorgeslagen, het houdt geen rekening met de regionale eigenheden. Als we ze laten begaan, zeggen ze straks dat ons openbaar vervoer niet marktconform is, of dat investeren in waterwegen niet meer kan. Je krijgt steeds meer varianten van datzelfde verhaal. Ik hou mijn hart echt vast met dit Europa. Straks trekken ze ook nog ons stelsel van sociale zekerheid in twijfel. De MorgenPaul Frentrop,columnist, over de arrogantie van de machtDoor de overheid van de markt afgeschermde dienstverleners verkeren in de positie dat ze zich niets van de afnemers van hun diensten hoeven aan te trekken. Maar in het bedrijfsleven zien we ook fraaie staaltjes van de arrogantie van de macht. Een voordeel van de werking van het marktmechanisme is dat bestuurders van bedrijven zich tegen hun klanten beleefd moeten opstellen. Hun arrogantie kunnen ze slechts botvieren op aandeelhouders, zolang ze die niet nodig hebben. Weet u wel wat u zegt. U beschuldigt de CEO van een beursgenoteerde onderneming van leugens, zei de CEO van Hewlett-Packard tijdens een verhoor aandeelhouders die het oneens waren met de fusie met Compaq. Alsof bestuurders van beursfondsen een ander, beter soort mensen zijn. Dat is dezelfde instelling als die van de Britse adel, die tot de vorige eeuw niet voor een gewone rechter kon worden gedaagd, maar uitsluitend verantwoording schuldig was aan zijn medeadel in het Hogerhuis. FEM/DeWeekBart Staes,europarlementslid (Spirit), over de strijd tegen de hormonenmaffiaHet blijft altijd een kat-en-muisspel. De criminelen zijn ons steevast enkele stappen voor. Persoonlijk denk ik dat het opsporen van netwerken en de verwerking van de informatie op het terrein geen taak is voor het voedselagentschap. Het is duidelijk dat de problematiek breder gaat dan de voedselveiligheid. De kennis over de producten die in het hormonenmilieu gebruikt worden, zit bij de farmaceutische inspectie. Die mensen kunnen vanuit hun statuut ook optreden. Ik pleit voor een centrale plaats waar politie en ambtenaren uit de farmaceutische inspectie en ambtenaren samenwerken. Ook Europees zouden we zo snel mogelijk die stap moeten zetten. De Morgen