Advertentie
Advertentie

Steven Keuning,

directeur macro-economische publicaties van het Centraal Bureau voor de Statistiek, over statistiekenWij maken de bril waarmee iedereen naar de samenleving kijkt. De statistiek is reuze belangrijk voor het maatschappelijk beeld. (...) Onder de ex-premier Margaret Thatcher is de werkloosheidsdefinitie zon zeventien maal aangepast. Telkens kwam de werkloosheid in het VK lager te liggen. Daar heeft het Britse bureau voor de statistiek, en geloof me dat is inmiddels een uiterst gedegen bureau, nog steeds last van. Het duurt heel lang voordat een wantrouwen tegen statistieken verdwijnt, en daar zouden beleidsmakers zich voortdurend van bewust moeten zijn. Het Financieele DagbladAdrian Hamilton, columnist, over de NAVOWat momenteel gebeurt met de NAVO is nonsens, en gevaarlijke nonsens bovendien. De organisatie heeft altijd best gefunctioneerd als bevelstructuur en controlesysteem voor het inzetten van wapens en mensen om Europa te verdedigen tegen aanvallen. Wie zegt dat de NAVO zichzelf opnieuw uitvindt als een bij uitstek politieke groepering met de landen van het oude Warschaupact en Rusland gooit weg waar de organisatie goed in is en vervangt dat door waar ze het minst geschikt voor is. Kijk maar naar het optreden in Bosnië als voorbeeld. Als het doel is Rusland erbij halen, dan is er met de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa al een geschikte regeling voorhanden. Wil men daarentegen een nucleaire paraplu tegen schurkenstaten met een Amerikaanse vinger aan de trekker, dat men dan vasthoudt aan de oude organisatie. The IndependentRonald van Raak, historicus, over de politieke partijKiezers hebben behoefte aan meer politiek debat waarin daadwerkelijk keuzes worden gemaakt. Dit zal niet gebeuren door meer directe democratie. Belangenorganisaties kunnen partijen niet vervangen. Zij hebben tot taak milieu-, consumenten- of vervoersproblemen op de politieke agenda te plaatsen. Hetzelfde geldt voor allerlei vormen van directe democratie: weinig kiezers zullen in staat of zelfs bereid zijn om met één klik op de muis te beslissen over ingewikkelde bestuurlijke problemen. Andere vormen van directe democratie, zoals het correctief referendum, zijn een welkome aanvulling op de partijdemocratie, maar kunnen deze evenmin vervangen. Telkens blijft de behoefte aan een plaats waar uiteenlopende belangen worden afgewogen en dat is bij uitstek de politieke partij. Het Financieele Dagblad