Advertentie
Advertentie

Stevig programma voor verdieping Vlaamse autonomie

(tiijd) - Het nieuwe Vlaamse regeerakkoord bevat een stevig communautair eisenpakket, dat eigenlijk niet echt moet onderdoen voor het tienpuntenprogramma van de vorige Vlaamse regering. De tekst ter zake uit de basisnota van formateur Van den Brande werd overigens volledig overgenomen. Blikvanger is uiteraard de overheveling van de kinderbijslagen en de gezondheidszorg naar de gemeenschappen.Het staat er zo niet letterlijk, de communautarizering van de gezondsheidszorg en de kinderbijslagen, maar verbloemd als: 'Gezinsbeleid en gezondheidszorg zijn persoonsgebonden aangelegenheden bij uitstek. De Vlaamse overheid dient dan ook haar volle verantwoordelijkheid op te nemen voor alle aspekten van de persoonsgebonden sektor, teneinde een samenhangend beleid te kunnen voeren.' De Vlaamse regering zal ook blijven ijveren voor het versneld opsporen en wegwerken van 'onverantwoorde' transfers.