Advertentie
Advertentie

Stijgende rente is een slechte uitvlucht voor lagere resultaten

(tijd) - "Het is toch ook onze schuld niet dat de Europese rentetarieven zoveel hoger zijn dan begroot?', zo probeerde Disney-voorzitter Eisner zich onlangs tegenover de aandeelhouders van Euro Disney te verschonen voor de problemen bij het themapark. Eisners argumentatie is zonder twijfel één van de meest afgezaagde uitvluchten uit de managementboeken. Bovendien houdt ze geen steek in een tijdperk waarin zelfs kleinere bedrijven over een uitgebreid arsenaal financiële instrumenten beschikken om zich tegen het renterisico in te dekken. De financiële markten kenden de voorbije jaren een explosieve groei van allerhande indekkingsinstrumenten zoals rente- en valuta-opties, forward rate agreements (FRA's), futures, swaps en ga zo maar verder. Deze instrumenten laten een onderneming in de eerste plaats toe om zich in te dekken tegen een ongunstige evolutie van de wisselkoersen of de rente. Een exporteur die zijn vordering in dollars pas over drie maanden kan innen bijvoorbeeld, kan nu reeds de dollarkoers vastleggen door de verkoop van een valuta-termijnkontrakt. Indien de exporteur nog niet zeker is van de transaktie (bijvoorbeeld bij het indienen van een offerte) kan hij put-opties op de dollar kopen. In beide gevallen weet hij nu reeds aan welke koers hij zijn dollars over drie maanden in Belgische franken zal kunnen omwisselen.