Stijgende winst voor La Liève

(tijd) - De gekonsolideerde winst van de beursgenoteerde spinnerijgroep La Liève over het boekjaar 1993 bedraagt 34,6 miljoen frank tegen 30,5 miljoen frank in 1992. Het courante resultaat beloopt 15,3 miljoen frank tegen 4,4 miljoen frank in 1992. Het uitzonderlijke resultaat bedraagt 21,3 miljoen frank in vergelijking met 26,2 miljoen frank. Het aandeel van de groep La Liève in de gekonsolideerde winst bedraagt 34,5 miljoen frank tegen 32,1 miljoen frank een jaar daarvoor. De winst van de moedermaatschappij steeg van 42,5 miljoen tot 59,1 miljoen frank, waarin een uitzonderlijk resultaat van 42,5 miljoen frank. In 1992 bedroeg het uitzonderlijk resultaat 26,5 miljoen. Er zal een nettodividend worden uitgekeerd van 75 frank tegen 72 frank het vorige boekjaar.