Stijgende winst voor Scottish and Newcastle

LONDEN (reuter) - Analisten verwachten dat Scottish and Newcastle Breweries in het eerste halfjaar een stijging van de winst voor belasting van 25 procent zal gerealizeerd hebben, vooral dank zij een vermindering van de schulden. Zij denken dat die winst zal liggen tussen 100 miljoen en 118 miljoen pond.