Stijging konsumptie- en produktieprijzen kent terugval

(tijd) - Het indexcijfer van de konsumptieprijzen steeg in april met 0,65 punt. Daardoor bedraagt de inflatie op jaarbasis slechts 3,17 procent meer tegenover 3,40 procent in maart 1990. Het teruglopen van de inflatie blijkt eveneens uit de evolutie van de produktieprijzen. In februari bedroeg de stijging van de produktieprijzen op jaarbasis slechts 1,47 procent meer, terwijl in 1989 de gemiddelde stijging nog 5,75 procent groot was.