Stijging ondernemingsgraad hoopvol maar te klein

BRUSSEL (tijd) - De ondernemingsgraad in Vlaanderen stijgt van 2,7 naar 3,71 procent van de actieve bevolking. Dat is hoopvol, maar nog te klein. Ons land bengelt aan de staart van de Europese landen. Pas volgend jaar zal blijken of de groei te danken is aan het beleid van de Vlaamse regering voor meer ondernemerschap. De aanmoediging van het ondernemerschap moet voortaan de klemtoon leggen op meer kwaliteit in plaats van meer kwantiteit.