Stijgingsritme produktieprijzen daalt

(tijd) - De Belgische produktieprijzen lagen in juli slechts 0,58 procent hoger dan één jaar voordien. Daarmee wordt een punt gezet achter de beperkte prijsopstoot van de maanden voordien. In mei lagen de produktieprijzen nog 1,29 procent hoger dan in mei '91. De reden voor de prijsdaling ligt hem bij de aardolieprodukten.