Stilfontein boekt hogere winst

(tijd) - Stilfontein, de marginale goudmijn van de Gencor-groep, realizeerde tijdens de laatste drie maanden van '92 een winst van 2,0 miljoen rand, fors meer dan de 448.000 rand tijdens het voorgaande kwartaal. Stilfontein, waarvan de ondergrondse aktiviteiten werden stilgelegd, verwerkt nog enkel zijn bovengrondse ertshopen. De verwerking daarvan liep terug van 387.000 naar 296.000 ton. Deze daling kon niet gekompenseerd worden door de lichte toename van het goudgehalte van het bewerkte erts, en daardoor daalde de goudproduktie van 413 naar 381 kg. Aangezien de produktiekosten nagenoeg ongewijzigd bleven, was het hogere winstcijfer van Stilfontein dus niet afkomstig van de produktiezijde. De reden voor de winsttoename lag hem bij de opbrengstzijde met een toename van de opbrengst per kg van 30.944 naar 32.152 rand. Hierdoor sloeg een negatief bedrijfsresultaat van 937.000 rand om in een positief cijfer van 425.000 rand. De stijging van de netto-winst zat hem echter niet alleen in de ommekeer in het bedrijfsresultaat maar ook in een toename van de variabele inkomsten.