'Stoelendans' veroorzaakt onrust bij inspecteurs van Financiën

(tijd) - Op maandag 15 januari vonden verschillende leden van de Inspectie van Financiën een brief tussen hun post met de boodschap dat ze nog diezelfde dag overgeplaatst werden naar een ander departement. De verantwoordelijke van een vooral in Franstalig België actieve ambtenarenorganisatie heeft het over 'een politieke stoelendans die de onafhankelijkheid van de dienst dreigt te fnuiken'. Iets wat door de corpsoverste en op het kabinet van voogdijminister Herman van Rompuy hevig ontkend wordt. Daar heeft men het over 'gemor van een paar ontevreden individuen'.Samen met het Hoog Comité van Toezicht en het Rekenhof behoort de Inspectie van Financiën tot de waakhonden die over de correcte werking van de overheidsdiensten moeten waken. Met zijn 33 leden is de de Inspectie van Financiën een kleine maar prestigieuze dienst. Elk departement van zowel de federale als de regionale overheden wordt door een inspecteur gevolgd. Die adviseert de betrokken minister bij het opstellen van zijn begroting en waakt erover dat de uitgaven correct gebeuren. De inspecteurs behoren tot het ministerie van Financiën maar vallen onder de controle van de minister van Begroting. Hun belangrijke maar delicate opdracht geeft wel eens aanleiding tot conflicten. Dat werd onlangs geïllustreerd door de rel rond Druyts, de inspecteur die ten strijde trok tegen wantoestanden bij het ABOS.