Advertentie
Advertentie

Stop de hypokrisie'

(tijd) - Na pakweg 1.050 dagen - hij houdt het nauwgezet bij - stoort minister van binnenlandse zaken Louis Tobback zich mateloos aan het slecht funktioneren van de bureaukratie, "een verspilling van hopen geld en talent'. Maar zo mogelijk nog meer stoort hij zich aan de hypokrisie die rond het overheidsdeficit bestaat. "Niet de socialist Tobback is gelukkig met het overheidstekort maar, zoals blijkt uit het sukses van Philippe III, de beleggers.' Een gesprek. "Minister' Tobback heeft de voor hem bijzonder ontgoochelende ervaring opgedaan dat ook een minister niet zomaar doet wat hij wil. Hij vertelt ter illustratie heel breedvoerig het avontuur over het realizeren van een direktoraat-generaal van de algemene rijkspolitie op zijn departement. Ondanks een formele beslissing in het Pinksterplan over de veiligheid, bevestigd in de ministerraad en het begrotingskonklaaf, duurt dat anderhalf jaar bureaukratie. Tobback denkt hierbij aan het boekje van Robert Vandeputte over de "machteloze minister' en eerder vergeleek hij het Belgische beslissingsapparaat met een jackpot. "Een minister moet wachten tot alle pruimen, peren of weet ik veel wat netjes op een rij staan'. Of nog: "de Belgische besluitvorming is een soort van Turkse Bazar geworden. Ik dwing mijn beslissingen af in ruil voor een positief advies dat ik moet uitbrengen over - bijvoorbeeld - een informatikadossier van een ander minister. Dat is de grootste frustratie die ik hier meemaak. Dat kost ongelooflijk veel motivatie, efficiëntie en talent. Veel mensen beginnen op de duur te zeggen van ik ben weg'. En Tobback zegt dat eigenlijk ook. "'t Is goed dat ik al 53 ben. Men moet niet geloven dat ik me vastklamp aan dat spelletje hier. Dat ze mij niet meer komen zeggen dat alles vastloopt in het parlement en er dus volmachten nodig zijn. Alles loopt vast in de bureaukratie.'