'Stormen van minne'

Op een moment waarop onze regionen ontkerkelijkt en ontchristelijkt worden steekt een hang naar spiritualiteit duidelijk weer de kop op en in het postmodernisme ziet men een 'ietsisme' ontstaan, het idee dat er 'iets' is, something more between heaven and earth than you ever dreamt of in your philosophy. In dat gremium past ook de hernieuwde aandacht voor Ruusbroec. Hij zou naar verluidt de meest vertaalde Nederlandse auteur na Anne Frank zijn. De Leidse neerlandicus Geert Warnar schreef een doorwrochte studie over Ruusbroec.Paul VERHUYCK