Storten voor zuiveringsslib worden schaars in Vlaanderen

GENT (tijd) - De Vlaamse bedrijven vinden nog nauwelijks stortplaatsen in Vlaanderen die bereid zijn industrieel zuiveringsslib toe te laten, wat de bedrijven ook wensen te betalen voor definitieve berging. Slechts een tweetal storten nemen nog slib op. Voor klasse-I storten als Indaver is dat slib een te goed produkt en voor klasse-II storten is de samenstelling te onbekend en vereist het een aparte analyse-apparatuur. Dit tekort aan bergingskapaciteit voor industrieel zuiveringsslib in Vlaanderen is wel een van de meest prangende problemen, maar niet het enige. Het tweede probleem, inherent daaraan, is de sterk stijgende kostprijs voor verwerking van dat slib, zowel vanuit industriële zuiveringsstations als vanwege de huishoudelijke waterzuivering.