Stortvloed wetsontwerpen verlamt kamercommissies

(tijd) - Een overvolle agenda van wetsontwerpen en -voorstellen blokkeerde gisteren de werking van verscheidene kamercommissies. In de commissie van Justitie vroeg de minister van Justitie, Marc Verwilghen (VLD), zelf de discussie over de drugswet stop te zetten. Er waren onvoldoende volksvertegenwoordigers van de meerderheid aanwezig. In de commissie van Financiën leidde een nieuwe vertraging van het ecotaksendossier tot een incident in de meerderheid.