Strafpunten moesten aantal verkeersdoden helpen terugdringen

(tijd) - Het verkeer was het voorbije weekend weer bijzonder moordend. Het rijbewijs met punten was een van middelen waarmee de toenmalige minister van Verkeerswezen, Jean-Luc Dehaene, in 1990 het aantal verkeersdoden wilde terugdringen. Naast de goedkeuring van het puntenrijbewijs werd in het begin van de jaren 90 ook de rijopleiding hervormd, de maximumsnelheid in bebouwde kom op 50 km per uur gebracht en het dragen van de autogordels achterin verplicht gemaakt. Deze en andere maatregelen bleven niet zonder effect. Op het einde van de jaren 80 vielen in ons land bij verkeersongevallen jaarlijks net geen 2.000 slachtoffers. De jongste jaren schommelt dit aantal rond de 1.500.