Strafrechtelijk onderzoek tegen twee Luikse topmagistraten

(tijd/belga) - Bij het Hof van Cassatie lopen strafrechtelijke onderzoeken tegen twee topmagistraten van het Luikse parket-generaal. Dat heeft minister van Justitie De Clerck gisteren in de Kamer bevestigd. Een van beide geviseerde magistraten is Joseph Schmitz, de nummer twee van het parket en een invloedrijke figuur in het Duitstalige landsgedeelte.Minister van Justitie Stefaan de Clerck heeft gisteren in de Kamer bevestigd dat er bij het gerecht strafrechtelijke onderzoeken lopen tegen twee hoge parketmagistraten uit Luik. Het gaat om advocaat-generaal De la Brassine, die verdacht wordt van pedofilie en om eerste advocaat-generaal Schmitz, die beschuldigd wordt van corruptie. In de eerste zaak heeft het Hof van Cassatie het Hof van Beroep van Brussel gevraagd een raadsheer als onderzoeksrechter aan te duiden. In het tweede dossier moet het Hof van Cassatie een van de volgende dagen een soortgelijke beslissing nemen.