Advertentie
Advertentie

Strafuitvoering wettelijk geregeld

(belga/tijd) - De Kamer zet vandaag het licht op groen voor de oprichting van 'strafuitvoeringsrechtbanken'. Die moeten de commissies voor voorwaardelijke invrijheidstelling vervangen. Totnogtoe werd de strafuitvoering geregeld via richtlijnen, omzendbrieven, enzovoort. Het ontwerp schept nu een wettelijk kader.