Strakkere kapitaalvereisten voor Franse beursmakelaars

PARIJS (reuter) - De Conseil des Valeurs de Bourse (CVB), de regulerende instantie van de Parijse beurs, neemt een verhoging van de kapitaalvereisten voor makelaars in overweging. Verder zouden de beurshuizen hun resultaten voortaan ook driemaandelijks in de plaats van halfjaarlijks moeten bekend maken. Voor de berekening van de kapitaalratio's zouden de risico's van dochtermaatschappijen op het niveau van de moeder gekonsolideerd moeten worden.