Strategieën ter waardering van aandelen

Koop aandelen van goedkope ondernemingen met een sterk momentum die een inkoop van eigen aandelen plannen en mijd aandelen van dure ondernemingen met een zwak momentum. Dat zijn de voornaamste conclusies die we kunnen trekken uit een analyse van de gespecialiseerde financiële literatuur aangevuld met ons eigen onderzoek.