Strategisch Plan doet zaken met buurman in Euregio

Het samenwerkingsverband Strategisch Plan Limburg kwam in 1987 tot stand onder impuls van de werkgeversorganisaties, vooral het Verbond van Kristelijke Werkgevers en Kaderleden Limburg. Nu is de VZW een breed platform dat niet alleen drijft op overheidsmiddelen van Europa, Vlaanderen en Limburg maar ook op projecten op eigen kracht. Het SPL ziet twee taken voor zichzelf: kijken naar de economische toekomst annex welzijn van Limburg op langere termijn, en projecten ontwikkelen die een concrete bijdrage aan de economische toekomst leveren. 'DIE PROJECTEN evolueren afhankelijk van de tijd, van de prioriteiten en van de middelen', beklemtoont coördinator Ivo Clerix. Ze situeren zich vooral in de domeinen opleiding en vorming voor het bedrijfsleven en op dat van de beurzen. Strategisch Plan Limburg is een samenwerkingsverband tussen werkgevers en werkgeversorganisaties, nl. Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij, Kamer van Handel en Nijverheid Limburg, Liberaal Verbond van Zelfstandigen, Nationaal Christelijk Middenstandsverbond, Verbond van Kristelijke Werkgevers en Kaderleden Limburg en de Vlaamse Management Associatie.