Strategisch plan is enkel doeltreffend voor stadsgewest

Een strategisch plan is een vorm van beleidsinvulling. Het Vlaams gewest vult haar beleid in via vertegenwoordigingen en overlegstrukturen. Ook op het lagere provinciale en gemeentelijk niveau bestaat die beleidsinvulling. Dit lagere niveau is in veel gevallen evenwel vrij administratief en daarom weinig hanteerbaar voor het opstellen van een strategisch plan. Grootstedelijke gebieden daarentegen hebben een eigenheid en behoeven een eigen aanpak die op een ander niveau - hoger of lager - niet kan. Het stadsgewest is het aangewezen niveau als aandachtsgebied voor bepaalde projekten en om bepaalde doelstellingen te realizeren in samenspraak met de beleidsmensen. IN HET OPSTELLEN van het Strategisch Plan Antwerpen was Bruno Beels zeer aktief, hij zat er ook in de raad van bestuur. Nu niet meer, 'maar ik blijf wel meewerken in de kommissie milieu'. Beels is immers sinds 1 augustus bij Aquafin bijzonder gevolmachtigde van het Vlaams gewest, 'dat is een soort van regeringskommissaris', zegt hij. Voordien was hij algemeen sekretaris van het ABVV in Antwerpen en daarvoor kabinetschef van minister De Batselier.