Strategisch Plan moet politieke boodschap brengen voor Antwerpen '94

"Globaal moet het Strategisch Plan voor Antwerpen ook een belangrijke politieke boodschap brengen. De boodschap van een demokratische stad. Het Plan moet een projekt zijn waardoor mensen terug geloven in de stad en in de politiek. Daarom is de sociale inkleuring van groot belang, de aandacht die geschonken wordt aan de huidige relevante problemen: een leefbare stad, een veilige stad, een propere stad, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing. Dat zijn de problemen die nu belangrijk zijn voor het welzijn van de stad en de regio. Ik betuig weerspannigheid tegenover een te sterke ekonomische binding van een Plan dat te zeer op de haven gericht zou zijn.'