Advertentie
Advertentie

Strategische audit, een zinvolle management-steun ?

Strategische audit is een weinig ingeburgerd en bovendien een niet eenduidig bepaald begrip in de huidige wetenschappelijke literatuur. Strategische audit vindt zoals het woord het zegt haar wortels in de strategiesfeer, en anderzijds in de auditsfeer. Ondanks de in ruime mate beschikbare literatuur over strategie en audit is een eenvoudige kombinatie van beide niet evident. Door het vergelijken van de begripsomschrijving van strategische audit in de tijd, kan afgeleid worden dat het denken omtrent strategische audit bepaalde evoluties in het denken omtrent strategische management volgt.